Zabytki Krosna i okolic - Hotel Portius *** Krosno

KROSNO

Miasto Krosno powstałe w połowie  XIV wieku ma niezwykle bogatą historię. O barwnych dziejach naszych przodków przypominają wspaniałe zabytki rozsiane po całym mieście. Wiele z nich zachowało się w doskonałym stanie do dziś i nadal urzekają swym pięknem.

Rynek krośnieński powstał na planie prostokąta okolonego przez zabytkowe kamienice. Część kamienic posiada charakterystyczne podcienia, najstarsze z nich pochodzą z XVI wieku.

Szczegółowe informacje o historii i zabytkach Krosna znajdziesz tutaj. www.krosno.pl/pl/dla-turystow/zabytki/stare-miasto/rynek/

Po stronie południowo-zachodniej starego miasta przy ul. Podwale zrekonstruowano fragment zewnętrznej linii murów obronnych.  Budowę murów rozpoczęto już w XIV wieku, a w wieku XVI Krosno należało  do grupy najlepiej ufortyfikowanych miast.

Do najwspanialszych zabytków naszego miasta należą  również kościoły. Powstaniekościoła farnego p.w. Trójcy Świętej łączy  się z lokacją miasta w połowie XIV w. Parafia powstała prawdopodobnie w 1342 roku. Znaczne bogacenie się miasta na przestrzeni dziejów miało wpływ na rozbudowywanie i upiększanie świątyni. W XVII wieku do rozbudowy kościoła przyczynił się znacznie rajca krośnieński Wojciech Portius, który ufundował także budowę dzwonnicy –  obecnie najbardziej charakterystycznej  budowli Krosna. Codziennie o godzinie 12.00 z dzwonnicy rozbrzmiewa hejnał.

Najstarszym jest  gotycki kościół OO. Franciszkanów w Krośnie p.w. Nawiedzenia N.P. Marii. Dolne partie prezbiterium i zakrystii pochodzą z  końca XIII wieku. Podczas zwiedzania kościoła warto zwrócić uwagę na dzieła, które wyszły spod rąk znakomitych artystów swoich epok. Na szczególną uwagę zasługuje kaplica Oświęcimów, kamienne nagrobki szlacheckie oraz fragmenty średniowiecznych malowideł ściennych.

Barokowy kościół Kapucynów p.w. Podwyższenia Krzyża Św. został wzniesiony w latach 1771–1811. Bogato zdobiona elewacja zachodnia jest wyjątkiem  wśród zwykle bardzo  skromnie zdobionych  kościołów zakonu kapucynów.

Drewniany kościół św. Wojciecha  wzniesiony został około połowy XV w. na tzw. Przedmieściu Górnym. Świątynia jest  jednonawowa, zbudowana na kamiennym podmurowaniu. W latach 1855 – 1856  wyremontowano ją , a następnie w 1903 r. przebudowano wg projektu architekta Tadeusza Stryjeńskiego.

OKOLICE

Do najbardziej znanych zabytków okolic Krosna należą ruiny zamku Kamieniec w Odrzykoniu. Pierwsze informacje historyczne o zamku pochodzą z roku 1348. Był on wtedy własnością króla Kazimierza Wielkiego. Początkowo jako gród graniczny , murowany zamek  miał duże znaczenie obronne. Po włączeniu Rusi do Rzeczypospolitej granica przesunęła się, a budowla straciła swoje znaczenie. Przez wieki Kamieniec wielokrotnie zmieniał  właścicieli. Należał on między innymi do rodu Jabłonowskich z którego wywodzi się Zofia Jabłonowska – żona Aleksandra Fredry. Poeta natrafił na dokumenty sądowe dotyczące procesu wojewody Firleja i kasztelana Skotnickiego – dawnych  właścicieli zamku. Spór toczyli m.in. o jedyną zamkową studnię. Awanturę  zakończył dopiero ślub córki Skotnickiego z synem Firleja. Historia sporu natchnęła Fredrę do napisania komedii „Zemsta”.

http://zamki.res.pl/odrzykon.htm

Gotycki drewniany kościół Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła w Haczowie znajduje  się wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski i Podkarpacia na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Świątynia powstała  pod koniec XIV wieku  – najprawdopodobniej w 1388 r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Haczowie