Rezerwacje - Hotel Portius *** Krosno

Regulamin rezerwacji:
1.      Rezerwacji pokoju hotelowego dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwacyjnego.
2.      Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z gwarancją otrzymania wybranego pokoju hotelowego w określonym w formularzu terminie.
3.      Hotel w jak najkrótszym czasie odpowie w sposób wskazany w formularzu przez rezerwującego, potwierdzając rezerwacje lub informując o braku wolnych pokoi.
4.      Za skutki wynikłe z podania w formularzu nieprawidłowych danych przez rezerwującego, całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba dokonująca rezerwacji.
5.      Hotel Portius nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu rezerwacyjnego z przyczyn leżących po stronie dostawcy usług internetowych.
 
Zgoda na przetwarzanie danych
Dokonując rezerwacji przez formularz internetowy, rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie otrzymanych danych osobowych w zasobach informacyjnych hotelu Portius. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji, oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883).
Dokonując rezerwacji akceptują Państwo powyższy regulamin
Check in
Check out

Other details